LINK TECHNO

       LİNK TECHNO İnsan Kaynaları programı, her sektörde şirket organizasyonunun her basamağındaki personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve görev süresi içerisinde yapılan her türlü işlemin izlenmesi için hazırlanmıştır.

Link Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması, Yeni Nesil ürünleri ile tam entegrasyon içerisinde olan TECHNO İnsan Kaynakları programı Bordro, PDKS ve İş Başvuru takip ve değerlendirme modüllerinden oluşmaktadır.

Aşağıda özet fonksiyonları sıralanan TECHNO-IK size komple bir insan kaynakları (HR) çözümü sunarak çalışan ve işten ayrılan tüm personele ait bilgilerin izlenmesine olanak sağlamaktadır.

 • ·   Personellerin değişik zamanlarda işe giriş çıkışları ile yasal ve idari pozisyon değişikliklerinin personel     kartı üzerinde tarihçe olarak izlenebilmesi
 • ·   Organizasyon şemasına göre niteliklerin tanımlanması
 • ·   İşyerine alınacak personeller için aday kayıtlarının sistemden izlenmesi ve uygun niteliklere göre     değerlendirme imkanı
 • ·   Adaydan personel kaydı oluşturma
 • ·   Personel kaydında işe giriş görüşmeleri ve çıkış görüşmelerinin izlenebilir olması
 • ·   Fotoğraf, açıklama ve not skalaları oluşturma
 • ·   Tanımlı kartlara ait döküman ve dosya tanımları
 • ·   İşyeri bilgilerini kişisel bazda takip olanağı
 • ·   Personeli özel grup ve statülerde tanımlayabilme
 • ·   Kişisel özellikleri saklayabilme
 • ·   Adres nüfus bilgilerini saklayabilme
 • ·   Verilen ödül ve cezaları izleme imkanı
 • ·   Yetkilendirme sistemi ile istenen bilgiye istenen kişinin ulaşabilmesi
 • ·   Personellerin yıllık izin hak edişleri ve kullanılan yıllık izinlerinin takip edilme imkanı
 • ·   Personele ait masrafların bölgelere göre dağılımı
 • ·   Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları/avanslar takibi
 • ·   Her firmanın kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilmesi
 • ·   Ücret hesaplamalarında aylık, günlük ve saatlik olarak netten brüte veya brütten nete doğru hesaplama
 • ·   Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı     veya birlikte alabilme
 • ·   Geçmiş bordrolarının takibi
 • ·   Personele ait özel sigorta işlemlerinin de program içinden takip edilip, bordroya yansıtılabilmesi
 • ·   Fark Bordolarının hesaplanması ve bu farklara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması
 • ·   Kıdem ve İhbar tazminatlarının hesaplanarak bordroya ilave edilmesinin sağlanması
 • ·   Asgari ücretle çalışan personellerde asgari ücret değişiminde personel bazında değişiklik yapmadan     parametre değişimi ile doğru hesap yapma imkanı
 • ·   Ücret yönetimi ile farklı kriterler bazında geçerli olacak yeni ücretlerin tanıtılma imkanı
 • ·   Personele ve personelin ana-baba, eş ve çocukları için de özel vizite formları basılması
 • ·   Elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge-banka transfer bilgilerinin programdan verilmesi
 • ·   Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametrelerinin tarih kontrollü olarak     saklanabilmesi ve geçmişe yönelik hesaplamalara ulaşılabilirlik
 • ·   Bir sonraki ay için ön hazırlık bordrosu alabilme
 • ·   Personel ödemelerinin masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilmesi
 • ·   Personele ait puantaj kartları puantaj öndeğerleri ve hesap şablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız     bir şekilde oluşturulması
 • ·   Personellere ait detaylı analiz yapma imkanı
 • ·   Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evrakların program tarafından basılması
 • ·   Sistemden alınan raporların formatını Adobe Acrobat(*.pdf), Word (*.doc), Excel (*.xls), Crystal Report     (*.rpt) olarak alma imkanı